Edukacja teatralna - studia podyplomowe
Data: 21-04-2010 o godz. 20:09:29
Temat: Teatr, opera, balet
„Edukacja teatralna” – studia podyplomowe – nowość w ofercie!
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Rok akademicki 2010/2011

Studia kwalifikacyjne, których ukończenie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 26.02.2002 r. i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10.09.2002 r. i w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7.09.2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) daje kwalifikacje:
• do prowadzenia zajęć z zakresu różnorodnych form teatralnych,
• do prowadzenia zajęć teatralnych w szkołach (w tym artystycznych) i placówkach oświatowo-wychowawczych i kulturalno-oświatowych.
Program studiów jest realizowany przeważnie w formie ćwiczeń opartych na metodach aktywnych.

Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich (różnych kierunków i specjalności), prowadzący zajęcia teatralne oraz specjaliści, prowadzący zajęcia kulturoznawcze i artystyczne z zakresu teatru.
Czas trwania: 3 semestry (380 godzin).
Organizator studiów: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
Wymagania: dyplom ukończenia szkoły wyższej, karta zgłoszenia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań wykonywania zawodu instruktora/nauczyciela zajęć teatralnych, dokumenty potwierdzające osiągnięcia w dziedzinie teatru (CV zawodowe) oraz dowód wpłaty.
Zasady naboru: Zapisy do 30 września 2010 roku.. Rozpoczęcie zajęć 10 października 2010 roku. Ilość miejsc ograniczona. Nie ma limitu wiekowego
Opiekun studiów podyplomowych: prof. dr hab. Robert Cieślak
Uprawnienia: Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym. Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie edukacji teatralnej .

więcej informacji: www.top-art.com.pl; www.wshtwp.pl
mail: et.szczecin@gmail.com
tel. 91 8127991, 91 4528400

Program studiów:
Przedmioty psycho-pedagogiczne
* Pedagogika zabawy.
* Psychologia twórczości,
* Dykcja z emisją głosu,
* Metodyka zajęć teatralnych,
Przedmioty kształcenia ogólnego i specjalistyczne
* Wybrane zagadnienia z historii teatru i dramatu powszechnego,
* Wybrane zagadnienia z historii teatru i dramatu polskiego,
* Teatr współczesny,
* Krytyka teatralna,
* Sceniczna interpretacja tekstu,
* Repertuar,
* Praca nad scenariuszem,
* Reżyseria,
* Działania aktorskie,
* Kostiumologia i charakteryzacja.
* Scenografia,
* Plastyka ciała,
* Drama,
* Seminarium dyplomowe.

Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (w soboty i niedziele).Artykuł jest z Portal Sztuki | sztuka: plastyka, teatr, muzyka
http://sztuka.gallery-art.pl

Adres tego artykułu to:
http://sztuka.gallery-art.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1401