Pedagogika tańca - studia podyplomowe - II edycja
Data: 21-04-2010 o godz. 20:08:41
Temat: Teatr, opera, balet
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie ogłaszają nabór na II edycję studiów podyplomowych z „Pedagogiki tańca”.
Termin naboru: do 2 października 2010
Rozmowa kwalifikacyjna: 2 październik godz. 11.00
Rozpoczęcie zajęć: 9 październik 2010Zasady naboru:
- słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich, prowadzący zajęcia taneczne, nauczyciele wychowania fizycznego oraz specjaliści prowadzący zajęcia kulturoznawcze i artystyczne z zakresu tańca.
- ilość miejsc ograniczona.
- nie ma limitu wiekowego.

Wymagania:
Dyplom ukończenia szkoły wyższej, karta zgłoszenia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań wykonywania zawodu instruktora/pedagoga tańca, dokumenty potwierdzające osiągnięcia w dziedzinie tańca (CV zawodowe) oraz dowód wpłaty wpisowego.

Opis studiów:
Dwuletnie studia kwalifikacyjne, nadające nową specjalność i uprawnienia pedagogiczne, których ukończenie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 26.02.2002 r. i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10.09.2002 r. i w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (...) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7.09.2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) daje kwalifikacje:
- do prowadzenia zajęć z zakresu różnorodnych form tanecznych,
- do prowadzenia zajęć w szkołach (w tym artystycznych) i placówkach oświatowo-wychowawczych i kulturalno-oświatowych.
Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele (2 zjazdy w miesiącu).

Program studiów: (4 semestry – 620 godzin)
Przedmioty psycho-pedagogiczne
* Pedagogika,
* Psychologia,
* Teoretyczne podstawy wychowania,
* Emisja głosu,
* Metodyka nauczania tańca,
* Metody psychoregulacji.
Przedmioty kształcenia ogólnego
*Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki,
* Historia tańca i baletu,
* Rytmika,
* Wybrane zagadnienia z historii kultury i teatru,
* Seminarium dyplomowe.
Przedmioty z zakresu tańca
* Technika tańca klasycznego,
* Technika tańca współczesnego,
* Taniec jazzowy,
* Taniec nowoczesny,
* Taniec towarzyski,
* Taniec narodowy i charakterystyczny,
* Folklor taneczny,
* Kompozycja tańca,
* Taniec terapeutyczny,
* Taniec historyczny,
* Gimnastyka korekcyjna.
Praktyka pedagogiczna - 150 godzin praktyki specjalistycznej.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym.
Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie
„pedagogiki tańca”.

Kadra
Kadrę studiów stanowią nauczyciele akademiccy i wybitni specjaliści z poszczególnych
rodzajów tańca.

więcej informacji: więcej informacji: www.top-art.com.pl; www.wshtwp.pl
mail: pt.szczecin@gmail.com
tel. 91 8127991, 91 4528400Artykuł jest z Portal Sztuki | sztuka: plastyka, teatr, muzyka
http://sztuka.gallery-art.pl

Adres tego artykułu to:
http://sztuka.gallery-art.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1400